Tvenkinukas

apie žmogaus namus

Moderatorius: Prižiūrėtojai

Tvenkinukas

Standartinė Basta Ant 2006 07 18, 0:12

Romo surasta informacija:


Kokybiškas vandens telkinys neišdžiūva ir per sausras

Klaidas atspindi šuliniai


„Vandens telkinį galima įsirengti bet kokio dydžio nuosavame žemės sklype – skiriasi tik jo plotas ir būdai, kaip tas vanduo telkinyje bus sulaikomas“, – sakė uteniškis Aloyzas Bertašius.

Aukštaitijoje tvenkinius projektuojančios ir įrengiančios bendrovės „Aloyzo verslas“ savininkas ir direktorius A.Bertašius jau kelerius dešimtmečius žinomas pomėgiu kurti dirbtinius vandens telkinius.

Stebėdamas, kaip ilgainiui pasiteisina įvairūs sprendimai, uteniškis įgijo vertingos patirties. Dabar jis iš anksto gali perspėti savo klientus, kurie jų įgeidžiai yra blogi – netinkamai įrengtas vandens telkinys po kiek laiko gali ir nuvilti.

Pasak A.Bertašiaus, padarius klaidų įrengiant dirbtinį vandens telkinį, dažniausiai laukia dvi bėdos: nusenka sodyboje esančio ar net kaimyno šulinio vandens lygis arba nudžiūva medžiai, atsidūrę pakrantėje.

Lapuočiai dažniau ištveria tvenkinio kaimynystę, bet spygliuočius pakrantėje galima tik išsiauginti – senas medis užlietomis šaknimis neišgyvena.

Galima kasti arba užtvenkti


Sodyboje galima įrengti dviejų tipų vandens telkinius. Į kūdras vanduo tik surenkamas, bet iš jų natūraliai neišteka. Daugiau privalumų turi tvenkinys, sukurtas užtvenkus pratekantį upelį.

Sąnaudos tvenkiniui yra skirtingos – patikimos užtvankos ir vandens perviršio pralaidos statyba prie tvenkinio brangesnė.

Tačiau eksploatuoti ir nuolat išlaikyti gražią kūdrą yra daug sudėtingiau – joje užsistovėjęs vanduo skleis nemalonų kvapą, nejudančio vandens telkinys nuolat uždumblės.

Ieškant racionalios išeities, visuomet verta išanalizuoti, ar pavyks sujungti šiuos du telkinių variantus. Jei tik leidžia reljefas, verta iškart įrengti kanalą vandeniui nuleisti iš kūdros.

Jai vėl pripildyti galima nukreipti pavasarinių upelių srautus, taip pat lietaus vandenį. Vandens atnaujinimas – viena svarbiausių tvenkinio grožio sąlygų.

Naudinga kontrolinė duobė


Numačius žemės plotą kūdrai įrengti, pirmiausia verta pavasarį iškasti ekskavatoriumi nors vieną siaurą duobę iki planuojamo kūdros gylio ir palaikyti ją taip kelis mėnesius.

Įvairiu metų laiku duobėje bus matomas natūralus gruntinio vandens lygis, kuris vėliau laikytųsi ir įrengtoje kūdroje. Jei šis lygis bus pažymėtas matuoklėje, vandens telkinį pavyks suprojektuoti tiksliai, bus aiškūs jo krantai.

„Jei šį pavasarį po sausų praėjusių metų tokioje duobėje laikosi vanduo, nėra jokių abejonių, kad kūdra visuomet bus vandeninga, nebūtini net ir brangūs grunto tyrimai“, – tvirtino A.Bertašius.

Tinkamą vietą kūdrai išduoda lomoje augantys drėgmę mėgstantys pelkių augalai.

Tačiau vien tik palankus reljefas dar negarantuoja, kad dauboje iškastoje kūdroje bus vandens – visai įmanoma, kad jis ištekės dėl laidaus grunto sluoksnio. Todėl bandomoji duobė per sausras – pigiausias ir patikimas grunto tyrimo būdas.

Tvenkinį sugadina durpės

Ruošiant vandens telkinio dugną – kasant kūdrą ar valant teritoriją tvenkiniui, visuomet būtina iškasti durpes. Jei durpių sluoksnis bus užlietas vandeniu, po kelerių metų durpės ims kilti į paviršių ir ilgam užterš vandenį.

Neiškasus durpių tvenkinyje vanduo bus tamsus ir drumstas, vandens telkinys praras rekreacinę vertę ir tiks nebent karosams auginti.

Negalima užlieti žemės ploto, kuriame likę medžiai ir krūmai, net ir jų šakos ar kelmai. Augmenijos liekanos pūva, naudodamos vandenyje esantį deguonį, todėl teks dažniau valyti telkinį.

Idealu, jei tvenkinio atabradai užpilami žvyro ir smėlio sluoksniu – jis apsaugos ir nuo vandens augmenijos suvešėjimo seklumoje. Žvyruoti viso kūdros dugno nebūtina – jei ketinama veisti žuvis, joms stigs pašaro.

Nuo teršalų apsaugo veja


Tvenkinio, per kurį teka koks nors upelis, vanduo pats nuolat atsinaujins.

Kitaip yra su kūdra: mažiausiai kas dveji metai jos vandenį reikėtų pakeisti, o dugną išvalyti, kitaip vanduo pradės rūgti.

Pasak A.Bertašiaus, valyti tenka visas dirbtinių vandens telkinių vietas, kurios yra seklesnės nei pusantro metro.

Čia įsitvirtina pakrančių augmenija, pūva jos liekanos.

Vandens tvenkinio pakrantėje būtina pasėti mažiausiai metro pločio apsauginę žolės juostą, o jei yra vietos – ir plačiau. Ji atliks ir sanitarinį vaidmenį – į kūdrą patenkantis lietaus vanduo apsivalys, nesuplauks jo nešami teršalai.

Išvalo ir ledas, ir žuvys

Jei tvenkinys nebus periodiškai valomas, po 7-8 metų jo atabradai patys apžels augmenija. Jei ji erzina, teks šienauti mažiausiai 3 kartus per vasarą, kad nesuvešėtų ir neužimtų viso vandens telkinio.

Yra ir kitokių būdų, padedančių išvalyti tvenkinio krantus: galima sumažinti vandens lygį pavasarį per pačią augalų vegetaciją, nuleisti vandenį prieš žiemą, kad augalų šaknys iššaltų ar būtų išrautos, kai įšals į ledą.

Įžvelgusi, kad tvenkiniuose vešinti augmenija tampa nemalonia problema, dar vieną išeitį pasiūlė „Vasaknų“ bendrovė Zarasų rajone.

Bendrovė veisia bei parduoda baltuosius amūrus – iki metro ilgio ir 30 kilogramų per aštuonis metus išaugančias žuvis, kurios maitinasi tvenkinių augalais ir taip tiesiog šienauja atabradus.

Lietus turi sutekėti savaime

Įsirengus kūdrą, visuomet tikimasi, kad joje nuolat bus pakankamai vandens.

Jei telkinį maitina vien tik požeminis ir kritulių vanduo, visuomet yra pavojus, kad jis nuseks, atsivers nepatrauklūs krantai.

Todėl iš anksto būtina apskaičiuoti, kokio ploto ir tūrio kūdrą galimi vandens ištekliai įstengs išmaitinti.

Optimalus kūdros baseinas turi užimti nuo 10 iki 20 kartų didesnį žemės plotą nei pats vandens telkinys. Iš tokios teritorijos į ją turi savaime sutekėti lietaus, polaidžio ir šaltinių vanduo.

Į kūdrą gali būti nukreiptas betonuotose kiemo aikštelėse surinktas vanduo. Jeigu jis plukdo ir šiukšles, tokį vandenį verčiau išleisti ne į telkinį, o šalia jo, kad kūdrą jis pasiektų gerdamasis per pakrantės gruntą.

Apskaičiuota, kad vien nuo namo stogo per metus galima surinkti ir į kūdrą nukreipti apie 30-40 kubinių metrų vandens.

Tačiau sulaikyti kūdroje viso vandens nepavyks – nereikėtų pamiršti, kad per vasarą bet kuris vandens telkinys, kurio nepapildo nuolatinė tėkmė, neteks tiek vandens, kad jo lygis sumažės apie pusę metro.Rizika melioruotame sklype


Vandens telkinį nuosavybės teisėmis priklausančiame sklype gali įsirengti kiekvienas žemės savininkas.

Bet tokią kraštovaizdžio pakeitimo galimybę lydi valstybės nustatytos sąlygos ir apribojimai, o kartais – dar ir lengvatos.

Aplinkosaugos dokumentuose numatyta, kad dirbtinio vandens telkinio įrengimas gali būti laikomas nesudėtinga statyba, jei kasama iki 300 kvadratinių metrų ploto kūdra.

Ją nuosavoje žemėje būtų galima įsirengti be jokių leidimų. Tačiau tvenkinių įrengimo specialistai perspėja, jog galimybė dirbti savo nuožiūra kartais gali sukelti nenumatytų problemų.

Net ir įsirengiant mažą kūdrą, rekomenduojama apsilankyti pas savivaldybės pareigūną, atsakingą už melioracijos ūkį. Jis garantuos, kad kasti numatytoje vietoje nėra drenažo linijų.

Jeigu gilinant kūdros duobę drenažas būtų pažeistas, tektų jį ne tik remontuoti, bet ir sumokėti baudą.

Prie kūdros eglės nudžius

Kūdra, kuri numatyta ties žemės sklypo riba, gali pakenkti kaimynui, todėl apie savo sumanymus reikėtų jį informuoti, o galbūt net ir drauge parinkti abiem priimtiną vietą.

Atsiradęs naujas vandens telkinys dažnai pakeičia aplinkinio vandens lygius, ypač melioruotose teritorijose. Iškasus kūdrą ir palaikant joje aukštesnį vandens lygį nei anksčiau, kaimyno laukas net už kelių šimtų metrų gali pradėti pelkėti.

Jeigu kūdra pernelyg priartėja prie suaugusių medžių, jie pradeda džiūti, ypač spygliuočiai, todėl pretenzijas gali pareikšti miško savininkas ar miškų urėdija.

Apie naują kūdrą verta pranešti ir artimiausiai ugniagesių komandai – gali būti, kad ši žinia kada nors padės operatyviau planuoti jų veiksmus nelaimės atveju.

Tvenkinį būtina projektuoti

Kai ketinama kasti didesnę nei 300 kvadratinių metrų kūdrą arba įsirengti užtvanką, tokius darbus draudžiama pradėti neturint projekto ir leidimo statyti.

Teisę projektuoti šitokius įrenginius turintis specialistas visų pirma parinks jiems vietą, suderins visų suinteresuotų žinybų ir kaimynų interesus. Formuojant sklype didesnį vandens telkinį, verta pakeisti ir jo užimamo žemės ploto paskirtį – už vandeniu užlietą teritoriją nebeskaičiuojamas žemės mokestis.

Kai užtvanka numatoma iki 3 metrų aukščio, ją gali projektuoti ir privatūs specialistai. Aukštesnių sankasų projektus rengia tik projektavimo institutai, jas statyti gali tik tam pasirengę rangovai.

Jei tokie darbai vyks saugomoje teritorijoje – nacionaliniame ar regioniniame parke, teks atsižvelgti į jų administracijos nuomonę.

Kraštovaizdžio sergėtojai nuspręs, ar pasirinktoje vietoje galima formuoti naują vandens telkinį, kaip jis gali paveikti aplinką.

Tvenkia bevardžius upelius

Užtvenkti bet kurį upelį, tekantį pro ar net per privačias valdas, nepavyks, nes daugumai mažųjų upių nustatytas apsaugos režimas. Sąlygą nekeisti jų vagos ir tėkmės į žemės nuosavybės dokumentus turi įrašyti sklypą formuojantys žemėtvarkininkai.

Kol kas lengviausia užtvenkti vietinius bevardžius upelius, neįvardytus saugotinų sąraše, – jų tvenkiniai beveik neribojami. Tačiau nereikia painioti upelių su atvirais drenažo kanalais – šie išvis netvenktini, nes vandens telkinys pažeistų visą teritorijos drenažo sistemą.

Kaip viena išeičių, kuri kol kas nei oficialiai leista, nei uždrausta, yra minimas vandens atvedimas požeminiu kanalu iš natūralaus telkinio – savaimine tėkme arba pumpuojant siurbliais.

Tokius sumanymus kol kas riboja tik bet kokių darbų draudimas natūralių vandens telkinių apsauginėje zonoje.

Tačiau praktiškai jis nesuvaržo galimybių: kai uždrausta statyti pirtį ant ežero kranto, ji gali būti teisėtai įrengta šalia kūdros, pripildytos ežero vandens.

L. Rytas, Būstas, 2003.05.19

Perkelta iš
http://anastasija.lt/forum/viewtopic.ph ... 19b03d2614
Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. A. Enšteinas
Peace is lost when you desire anything, including peace.
Basta
Valdžia
 
Pranešimai: 1204
Užsiregistravo: Ant 2006 06 13, 18:18
Miestas: Klaipėda

Re: Tvenkinukas

Standartinė Basta Pen 2009 04 03, 1:50

Создание пруда. Австрийский опыт

Пн Фев 12, 2007 5:45 pm

Я расскажу об одном австрийском фермере, который занимался постройкой
прудов и разведением рыб. В его опыте есть много интересного для нас,

особенно в постройке прудов - устраивания дна без глины и пленки.
Зовут его Зепп Хольцер.
В начале он строил пруды, которые легко обслуживались механически,
квадратные пруды с обрывистыми берегами, в которых рыба ловилась

сетями и которые можно было осушать, чтобы продезинфицировать потом
химическими препаратами. В прудах не было камней и корней, чтобы легче
ловилось сетями. В общем, по всем правилам учебников и научных книжек.
По краям таких прудов не должны были расти деревья, чтобы в них не

завелись животные, которые охотно ловят рыбу. Берега и дно он
выкладывал специальной пленкой, (которая на швах спаивается). "Эти
ошибки я делал все сам, и считал, что я делаю правильно"- пишет автор.
Дела шли хорошо, но потом у него появилось много мелких и крупных

конкурентов, которые находились в лучших условиях, чем Хольцер, он
имел пруды высоко в горах. Стал задумываться, как улучшить положение.
Он заметил, что пруды с большими площадями мелководья, многочисленными
водяными растениями на мелководье, брошенные в воду стволы деревьев,

камни создают отличные условия обитания для различных животных. И что
со временем такой пруд будет содержать себя сам, без посторонней
помощи.
Он изменил ландшафт своих прудов, соединил их между собой и с помощью

мелководья, глубин, зон с многочисленными растениями, песчаным
мелководьем, на котором лежали корни деревьев, камни, ветки создал
условия для метания икры и выживания молодняка многих групп животных.
На длинных мелководных берегах с деревьев в воду падают насекомые,

семена и перегнивающая листва - отличный корм для улиток, которые
являются кормовыми животными для рыб, так создается натуральный
круговорот. Лягушки, которые в таких прудах сильно размножаются
регулируют количество насекомых на суше и являются кормом для хищных

рыб, когда возвращаются снова в пруд. Такая система прудов давала
хороший результат - не было больше переразмножения улиток или разных
насекомых, так же отпадала необходимость покупать корм для рыб.
Такая система давала возможность в одном пруду держать мирных и хищных

рыб вместе. Для каждого вида рыб должны быть созданы условия выведения
потомства. Для форелей нужна чистая, прохладная вода с песчаным дном -
подвод воды от ручьев и родников через специально выкопанные канавы,
дно которых выкладывалось песком или мелким камнем и через которые шла

вода.
Для карпов, щук, сомов и леня делались мелководные берега с большим
количеством водяных растений - эти рыбы откладывают икру в травянистых
местах. Для судака были толстые и тонкие корни на глубоких местах, где

они могли устраивать свои гнезда. Такие места для нереста были
устроены в различных метах в пруду. Кроме этого были уложены камни
корни деревьев, и целые стволы для создания защитных зон для
молодняка. Так же важно иметь в пруду глубокие места, чтобы летом были

места с холодной водой, а зимой эти же места будут теплые.
Можно устраивать "детские сады" для рыб - в соседнем прудике
соединённом с общим прудом через канаву, в маленьком прудике
укладывались так же камни, коряги и стволы, делались песчаные отмели и

травяные зоны.


Рыбы, которые для отложения икры "путешествуют" принимают эту
возможность охотно. Но в маленьком пруду мало возможности двигаться,
присутствует опасность быть пойманными, поэтому, отметав икру, рыбы

быстро покидают "рыбный детский сад". Так молодняк может хорошо расти
и сам перебраться в большой пруд. Чтобы в большом пруду молодняку была
возможность укрыться от хищников, делается защитная зона, где много

коряг, там прячутся рыбки.
С помощью камней регулируется температура воды. Камни которые торчат
из воды нагреваются днем и отдают потом это тепло воде. (для купания?!
- примечание автора)
Чтобы так изменить систему прудов он сначала убрал всю пленку, и

создал свой метод создания водонепроницаемого дна.
Для этого в вырытый котлован-пруд напускается вода, так, чтобы
экскаватор стоял в воде 30-40см. Затем дно, желательно узким ковшом,
трамбовать в зависимости от почвы от 0,5 до 1 метра глубиной.

Экскаватор толкает ковш вниз и трамбует, из-за этого мелкие частички
попадают на глубину и забивают плотно все внизу, когда грубые частички
остаются наверху.
"Мой метод как раз противоположный методу описанному в учебных книгах,

там советуют уложить плёнку или глину, что с моей точкизрения требует больших рабочих затрат и не гарантирует
водонепроницаемости". Пленка может повредится (что в натуральном пруду
с большим количеством растений и деревьев рядом с прудом не редкость),

глина, если будет небольшая погрешность, вымывается, вода делает себе
дорогу и уходит как через воронку в нижние слои почвы и могут случится
подводные оползни . "Этот плохой опыт я сделал сам".

Он строит пруды на высоте 1500-1350 м, внизу находятся деревни, и это

не мешает ему использовать с уверенностью свой метод.
Всего у него прудов площадью больше 3 га. Он говорит, что почти во
всех почвах есть такие маленькие частички которые могут дно сделать
водонепроницаемым.
Если к пруду подходит грязная вода например дождевая, то перед прудом

делается водяная "грядка", в которой высаживается очень много
растений, живут улитки, разные животные и бактерии, они очищают воду
подходящую к пруду. В таком пруду можно купаться.

*****
Из других источников: если в пруду предполагается стоячая вода (не

проточная или пополнение только раз или два в год), то в пруду
делаются обязательно травяные мелководные зоны. Чтобы вода
самоочищалась и была прозрачная эти зоны по площади должны занимать
столько же места, сколько открытой водной поверхности в пруду. Если

вода поступает из ручья или из родника, эти зоны могут быть меньше, в
зависимости от площади пруда, количества поступления и чистоты воды.
*****
Дополнительные материалы о Хольцере:
Книга на немецком "Der Agrar-Rebell" Sepp Holzer

Сайт Хольцера: http://www.krameterhof.at/

По материалам форума сайта www.anastasia.ru (Список форумов

Anastasia.ru -> Создание Родовых поместий -> Как создать озеро)Раз тема вызывает интерес публикую свою еще неокончненую, неполную
статью о озере на обсуждение.

Живое озеро
Конечно, каждому хотелось бы жить рядом с озером, рекой или ручьем.
Именно в таких местах люди всегда предпочитали строить свои жилища.
Вода не только создает благоприятный для человека микроклимат и

бытовые удобства, дает пищу, развлечения, но являсь одной из основных
стихий Земли является тем немногим что может быть, согласно поговорке,
созерцаемо вечно. Даря душе человека радость и покой, озеро возле дома

издавна считалось на Востоке символом счастья, благосостояния и
здоровья.

Озеро -это прекрасное зеркало для любого ландшафта.

Но не всегда есть возможность так жить, тем более что вокруг водоемов
существует охраняемая зона в которой запрещено строительство и

хозяйственная деятельность.

Тогда остается одно - создать свое озеро. Особенно важно это при
создании экопоселков, поселений, где создается место в котором будет
жить не одно поколение.

Как сделать так чтобы озеро служило долго, требовало немного усилий и

средств для создания и поддержания его в здоровом виде. Ведь
современные бассейны требуют много затрат, ухода, технических
приспособлений, фильтров. Ответ может быть один - озеро должно быть
создано как живая экосистема, которая сама способна к восстановлению и

поддержанию равновесия.ИдеяОзеро проектировалось для условий северо-востока Украины или
черноземной полосы России, для других климатических зон, ландшафтов
будут свои особенности. Поэтому сразу скажу, что мои выводы могут лишь

служить основой для ваших собственных размышлений. Я исходил из мысли,
что не всегда на участке есть выходящий на поверхность родник, ручей
которые могут стать основой и пополнять в дальнейшем озеро. Колодец
тоже мало подходит для этого, помимо постоянных энергозатрат на подьем

воды, требуется, чтобы он имел значительный дебет - несколько
кубометров в сутки. Кроме того постоянное использование для пополнения
озера подземных вод, может привести к засолению и вырождению озера.
Поэтому за основу взял бессточное озеро с атмосферным питанием, как

наиболее вероятный вариант.Первоисточником всех пресных вод являются атмосферные осадки. Поэтому
озеро будет иметь источником пополнения воды дожди, снег, росу. Для
природных озер срок средний обновления вод около 10 лет, этот срок

лежит в основе моего расчета обьема озера .

В нашем климате выпадает в среднем за год около 500мм воды. Остается
только сохранить эту воду от испарения и это непросто. Мощность
солнечного излучения составляет 1,3кВт на м2 и при поглощении этой

энергии водой поверхностный слой быстро нагревается. Ведь уже при
температуре воды 20С за час с одного квадратного метра спокойной
поверхности может испаряться более 200г воды. (Приложение таблица 1) В
сутки это более 5 литров, или 5мм с 1м2 поверхности !. Цифры могут

вырасти в несколько раз, если поверхность обдувается ветром и есть
волны. Таким образом, только за летнее время все годовое количество
воды может запросто испариться. Но даже в Сахаре есть водоемы с
дождевым питанием, расположенные в каньонах, куда проникает мало

солнца и ветра.

Нужно уменьшить летом испарение воды, а в осенне-зимнее время
испарение и так невелико. Для этого нужно защитить поверхность от
нагрева и от ветра, как основных причин испарения.

Это значит что предпочтительно надо выбрать для озера место защищеное

рельефом от преобладающих ветров, солнца - низины, котловины,
северные, северовосточные, северозападные склоны.

С этим же вполне справятся посаженые вокруг озера деревья и
кустарники. Ну, например, плохо переносящие сухость воздуха и почвы

сибирские кедры.)Это накладывает ограничения на ширину водоема. Максимальная высота
обычных для нашей местности деревьев 30м. Для того чтобы стоящие с юга
деревья надежно летом закрывали воду, ширина озера для широты 50°

должна быть:

L = 30 * cos (Y+23°) = 30*cos (73°) = 8.8мКроме этого существует ограничение на глубину водоема и его минимальную площадь.

Глубина выбирается не менее 3м, так как на этой глубине земля имеет

среднюю температуру около 11°С и будет охлаждать воду, кроме того это
благоприятная глубина для зимовки рыб и многих водных растений.

Минимальная площадь для образования устойчивых водных экосистем
200-300 м2. Это ограничение получается из принципа полноты экосистемы,

только при таких площадях при естественной продуктивности , возможно
существование хищной рыбы - вершины этой миниэкосистемы. Чем больше
водоем тем его экосистема более устойчива и стабильна.Получается что длина озера 20-30 м при ширине 7-10 м и глубине 3-3,5

м, и оно вытянуто с востока на запад.

Берега должны быть, за исключением нескольких мест для купания, по
возможности крутыми 60°-40°, пологие берега 20°-15° приведут к
дополнительным потерям за счет испарения до 1000 л в летний день.
Сохранив воду холодной можно не только уменьшить испарение, но и
наоборот, получить из воздуха дополнительное количество воды, которая
конденсируется на холодной поверхности. Таким образом, можно получать

воду даже в пустыне.Главное стобы поверхностый слой был холодным, а для этого нужно
перемешивание воды, можно конечно поставить циркуляционный
электронасос или фонтан, но можно запустить уток, лягушек ,рыбу, а

чтобы карась не дремал, и щуку или окуня.Но лучше всего с этим справляются дети, которых в летний день от воды
не оттащить, ну и самому хозяину тоже поплескаться не грех. Человек
ведь тоже часть этой экосистемы?
Дополнительно помогут укрыть воду ряска, водокрас,чилим, кувшинки,
кубышки. Они же могут быть использованы в пищуСтроительствоХотя современые методы строительства прудов развиты технологически, их

нельза назвать разумными. Помимо высокой стоимости строительства
70-100$ за м2, они имеют высокую стоимость владения - ремонт, уход,
расходные материалы, энергия, дополнительное оборудование, делают их
дорогими игрушками.


Сделанные из бетона, они дают усадку, трещины, при этом недостаточно
морозостойки.

Сделанные с применением синтетических, каучуковых пленок, легко
повреждаются корнями растений и через несколько лет потребуют замены,

кроме этого из них в воду попадают опасные химические вещества -
фенолы, стиролы, винилы, полиэфиры итд используемые в их производстве.Поэтому наиболее рациональным и чистым методом выглядит использование

в качестве гидроизоляции чаши озера глину .Глина вполне способна
противостоять корням растений, и самоизолировать небольшие
повреждения.Особое внимание при строительстве следет уделить тщательной

гидроизоляци - глиняному <<замку>>. Она выполняется из хорошо размятой с
водой до состояния мягкого теста <<жирной>> глины и хорошо
утрамбовывается. Наносят последовательно в 2 - 3 слоя толщиной 7 -

12см. Нанесеный слой надо просушить, но не допускать образования
трещин. Притенять от солнца можно соломой. Глина при этом дает усадку
до 20%. Когда поверхность глины станет, как твердый пластилин можно
наносить следующий слой.


Чтобы дополнительно укрепить от размывания глину, особенно по урезу
воды желательно <<проармировать>>, щебнем из песчанника, гранита,
кирпича и тд. Со временем корни деревьев, трав, посаженых возле

воды,сами будут защищать от размыва.Объем землеройных работ может достигать 600м3, для его сокращения и
надо максимально стараться использовать рельеф - овраги, балки,
понижения.Помимо сокращения работы это даст дополнительный приток воды с талыми

и ливневыми водами, если овраг собирает воду с значительной площади
следует подумать о устройстве перелива воды.Если, увы, место у вас ровное, то можно организовать дополнительные
сбор паводковой воды, распределяя вынутую землю в виде насыпи с

уклоном в сторону водоема 8-10 градусов. В среднем дополнительный сбор
воды может достигать 150 мм с м2 насыпи, что дает до 500м3 воды в год.Если участок расположен на склоне то целесообразно размещать водоем в

нижней его точке направляя паводковые воды в него канавами или
насыпями. Воду с крыш дома и построек тоже следует направлять в
водоем.

Если расчитывать только на дождевое заполнение озера то этот процесс
может занять несколько лет, или вобще не выйдет на повышение уровня из

за испарения, поэтому. первоначально прийдется заполнять озеро водой
из колодца или из ближайшего водоема, или дополнительно собирать и
подвозить снег в озеро зимой.ПоддержаниеКоличество ухода за водоемом , обратно пропорционально его

природосообразному исполнению.

Прежде всего в озере происходит накопление ила, из пыли, листового
опада, органики, формируется детрит - среда обитания и пища множества
бактерий, простейших, червей. Это важная часть жизненной цепочки.

Периодически избыток ила можно удалять - это прекрасное удобрение для
растений. Или использовать для мытья. Издавна замечено, что озерные
грязи помимо лечебных свойств, хорошо моют тело.Нельзя допускать попадание в воду современных синтетических моющих

средств повсеместно содержащихся в стиральных порошках, мыле, шампунях
&- лаурет, лаурил сульфатов, хлоритов, антибиотиков, фунгицидов,
отбеливателей, отдушек. Они убивают живое. Их нейтрализация природными
механизмами ограничена. Продукт распада органических сульфатов

сульфобактериями - сероводород , кроме зловония смертельно ядовит.Зато экосистема справится с простым мылом без добавок , соли кальция и
магния делают его нерастворимым, а липофильные бактерии полностью их

усваивают.

Радости и Любви!

Владимир, Харьков

2002Источник: http://www.anastasia.ru/ftopic1880.html
Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. A. Enšteinas
Peace is lost when you desire anything, including peace.
Basta
Valdžia
 
Pranešimai: 1204
Užsiregistravo: Ant 2006 06 13, 18:18
Miestas: Klaipėda


Grįžti į Buveinė

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron